Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Kurnatauskas

evangelikų reformatų kunigas.

Kurnatáuskas Vytautas 1897 Rygoje ?, evangelikų reformatų kunigas. Po Antrojo pasaulinio karo aptarnavo lietuvius evangelikus pabėgėlių stovyklose. Išeivijoje parašė tikybos vadovą po įvairius kraštus išblaškytiems lietuviams Evangelikų tikybos knyga lietuviams tremtyje (išspausdinta Vokietijoje, 1950). Joje pateikti Biblijos atpasakojimai, Lietuvos Reformacijos istorija, liuteronų ir reformatų bendruomenių Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje istoriniai bruožai.

MLFA

LE