Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vladas Žulkus

lietuvių archeologas.

Žukus Vladas 1945 IV 16Telšiuose, archeologas. Habil. dr. (1999; hum. mokslai). Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011).1970–1976 studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1985–1988 SSSR mokslų akademijos Archeologijos instituto aspirantas. 1988 Maskvoje apgynė disertaciją Klaipėda ir jos regionas XI–XVII amžiais; 1993 disertacija nostrifikuota. 1969–1990 Paminklų konservavimo instituto Klaipėdos skyriaus mokslinis bendradarbis (nuo 1979 archeologinės grupės vadovas), daugiausia tyrė Klaipėdos senamiestį ir piliavietę. 1990–1991 Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius, nuo 1992 – Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro (nuo 2003 Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas) mokslinis bendradarbis; 1993–1997 ir 2001–2002 jo direktorius. Nuo 1995 dėstė Klaipėdos universiteto Istorijos katedroje, 1998–2001 katedros vedėjas. 2002–2012 universiteto rektorius; profesorius (2001). 2001–2003 Lietuvos archeologijos draugijos tarybos pirmininkas, Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių tarybos (ICOMOS) Lietuvos nacionalinio komiteto narys (nuo 2010). Nuo 1975 daugiausia tiria Klaipėdos senamiestį ir piliavietę, kuršių geležies amžiaus paminklus. Pirmasis Lietuvoje pradėjo povandeninės archeologijos tyrimus. Leidinio Archaeologia Baltica vyriausiasis redaktorius (nuo 2006), Archeologia Historica Polona redakcinės kolegijos narys (nuo 2012). Paskelbė daugiau kaip 80 mokslinių straipsnių Klaipėdos krašto ir Vakarų Lietuvos archeologijos tematika. Parašė knygas: Lietuvos pajūrio žemės viduramžiais (su Libertu Klimka, 1989), Klaipėdos senojo miesto raidos modelis (1991), Palangos viduramžių gyvenvietės (1997, anglų kalba 2007), Viduramžių Klaipėda: miestas ir pilys, archeologija ir istorija (2002), Kuršiai Baltijos jūros erdvėje (2004). Monografijų Žemaitijos istorija (1997) ir Palangos istorija (1999) vienas autorių bei sudarytojų. Lietuvos mokslo premija (su Audrone Bliujiene ir Algirdu Girininku, 2009). Gedimino ordino Karininko kryžius ir Latvijos Pripažinimo ordino Komandoro didysis kryžius (abu 2011).

Iliustracija: Vladas Žulkus, 2006

Iliustracija: Vlado Žulkaus knygos „Viduramžių Klaipėda“ viršelis, 2002

Iliustracija: MLE redakcinės kolegijos posėdis Klaipėdos universiteto Senato salėje: profesorius Algirdas Gaigalas, MELI direktorius Rimantas Kareckas, MLE redakcinės kolegijos pirmininkė Silva Pocytė, Klaipėdos universiteto rektorius profesorius Vladas Žulkus, MLE vyriausiasis redaktorius docentas Vaclovas Bagdonavičius, Algirdas Matulevičius, profesorė Daiva Kšanienė, 2008