Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Viršaitis

Worskaito, Wurschayto, Borsskayto, kultinis legendinio prūsų vado Videvučio vardas.

Viršáitis, Worskaito, Wurschayto, Borsskayto, kultinis legendinio prūsų vado Videvučio vardas, vėlyvuose šaltiniuose – ūkinės sferos dievybė. Pasak Simono Grunau, Videvučiui ir Bruteniui po jų pasiaukojimo buvo statomi poriniai stulpai, jiems aukoti leista ten, kur augdavo ąžuolas. Videvučiui kaip Wurschayto aukota jauna žuvis (vok. ein jung Fich), už tai prašyta laimikio žūklėje ir sveikatos. Prūsijoje jam būdavo skiriami balti žirgai, kuriais niekas nedrįsdavo jodinėti. Matas Pretorijus Viršaitį laikė galvijų dievu, Teodoras Narbutas – kilnojamo ir nekilnojamo turto globėju. Manoma, kad Viršaičio vardas reiškė valdovą, socialiai aukščiau esantį asmenį. Videvučio, kaip ūkinės sferos dievybės, funkcijos žemdirbių kultūroje visiškai pagrindžiamos.

Gintaras Beresnevičius