Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Virkytų pradinė mokykla

Virkytuose 1854 įkurta pradinė mokykla.

Virkyt pradnė mokyklà, įkurta 1854. 1890 įkurta II klasė. Iš pradžių mokyta lietuvių, nuo XIX a. 8 dešimtmečio tik vokiečių kalba. Po Pirmojo pasaulinio karo Klaipėdos krašto kaimuose sumažėjus gyventojų dirbo vienas mokytojas. Vaikai mokyti gimtosiomis kalbomis – lietuvininkai lietuviškai, vokiečiai vokiškai. 1937 mokyklą lankė 26 moksleiviai. 1869–1872 mokėsi Jurgis Mikšas, vėliau – Jonas Užpurvis.

Albertas Juška

Iliustracija: Virkytų mokykla, 1993