Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vincas Grigaliūnas-Glovackis

XX a. Lietuvos karo veikėjas, generolas.

Grigalinas-Glovãckis Vincas 1885 VIII 9Jiezne (Trakų aps.) 1964 V 16Kolumbijoje, Lietuvos kariuomenės kūrėjas. Išėjo į atsargą turėdamas generolo laipsnį. 1907 baigė Vilniaus karo mokyklą, 1919 pradžioje dalyvavo kuriant pirmą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ir antrą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pulkus bei Prūsų lietuvių batalioną. Grigaliūnas-Glovackis dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. 1918–1919 Vilniuje susipažino su mažlietuviais, dirbusiais vokiečių administracijos įstaigose bei organizacijose: Jurgiu Aukštuolaičiu, Kodaičiu, Simonaičiu ir kitais. Aukštuolaitis padėjo Grigaliūnui-Glovackiui gauti ginklų ir karinės amunicijos kuriant Gedimino pulką. Tauragėje kūrė Prūsų lietuvių batalioną. Jame kilus intrigoms, Grigaliūnas-Glovackis su Aukštuolaičiu ir Simonaičiu 1919 III–V areštuotas. Išlaisvintas Algirdo pulko karių.