Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilkyškių parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Vilkyškiuose, jo bendruomenė.

Vilkỹškių parãpija, įkurta XVI a. 5 dešimtmetyje. Manoma, kad pirmoji bažnyčia pastatyta 1554. Pirmasis kunigas – Johannas Schneeweißas. 1635 bendruomenė ėmėsi bažnyčios remonto: atnaujinta išorė, vidus, paaukštintas bokštas. 1662 švedų kariuomenė nuniokojo kunigo namą ir bažnyčią, tuo laikotarpiu nesiliovė Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės antpuoliai. Per Septynerių metų karą Rusijos kariuomenės kazokų būrys čia dirbusį kunigą J. F. Schwennerį, atsisakiusį parodyti, kur paslėpta bažnyčios kasa ir auksiniai liturginiai indai, užkapojo rimbais, paskui padegė bažnyčią, mokyklą, kunigo namą. 1771 bažnyčia atstatyta, 1896 pastatyta iš naujo. Įgavo iki Antrojo pasaulinio karo išsaugotą išvaizdą: neoromantinį stilių, prie frontono prišlietas smailus bokštas, pailginti langai. Trinavį vidų dengė lygios medinės lubos, interjerą puošė gotiško stiliaus altorius, pamaldų metu grota Terlecki-Elbing firmos vargonais. Iki 1709–1711 maro parapija buvo lietuviška. Epidemijai nusinešus 2665 žmonių gyvybes, jų sodybose kūrėsi atvykėliai. Etninė bendruomenės sudėtis kito ir dėl XIX a. II pusėje pradėtos germanizacijos. 1848 iš apie 6000 parapijiečių lietuvių buvo apie 4000, 1878 iš užrašytų 4253 bendruomenės narių lietuvių buvo pusė. Vėliau jų skaičius dar mažėjo. Žinomi 23 Vilkyškių parapijos kunigai. Keli jų lietuviškos kilmės: 1643–1651 pamokslavo Jokūbas Vaivada (Jacob Woywod), 1674–1689 Jonas Gedkantas vyresnysis, 1690–1718 Jonas Gedkantas jaunesnysis. Neturima duomenų, ar pastarieji 2 dvasininkai yra iš tos pačios Gedkantų giminės, kuri lietuvių raštijai davė Tomą Gedkantą, Joną Gedkantą ir karo inžinierių Friedrichą Gedkantą. Prieš Antrąjį pasaulinį karą kunigavęs Emilis Leideraitis (Emil Leidereiter) buvo šio krašto senųjų gyventojų kilmės. 1945 bažnyčia paversta sandėliu, įrengtas malūnas. Parapija atsikūrė 1993.

Albertas Juška

Iliustracija: Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčia, 2002

Iliustracija: Vilkyškių bažnyčioje laikomos pamaldos perlaidojant parvežus iš Vokietijos Jono ir Marijos Vanagaičių palaikus. Kalba „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ redakcinės kolegijos pirmininkė Silva Pocytė, 2009

Iliustracija: Paminklas vilkyškiečiams, žuvusiems per Pirmąjį pasaulinį karą, 2002