Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tomas Gedkantas

vienas pirmųjų Mažosios Lietuvos protestantų, XVI a. raštijos veikėjas.

Gẽdkantas Tomas apie 1525 apie 1566-1570, vienas pirmųjų Mažosios Lietuvos protestantų, raštijos veikėjas, Martyno Mažvydo bičiulis ir bendradarbis. Kilęs iš Žemaitijos. Gavęs Prūsijos kunigaikščio Albrechto stipendiją, 1550–1553 studijavo Karaliaučiaus universitete (įsimatrikuliavo Giedkonti Lituanus). Jį baigęs, kunigavo Širvintoje. 1570 išleistoje Martyno Mažvydo giesmyno II dalyje yra viena jo giesmė Paduksinki duschia mana wieschpati, sueiliuota pagal Luko evangeliją. Yra žinomi lot. kalba rašyti Gedkanto laiškai Albrechtui.

Dainora Pociūtė