Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrichas Gedkantas

Frydrichas Getkantas, XVII a. karo inžinierius, kartografas. Artilerijos pulkininkas.

Gẽdkantas Friedrichas, Frydrichas Gẽtkantas 1602 ar 1604Ragainėje 1666Lvove (Lenkija, dabar Ukraina), karo inžinierius, kartografas. Artilerijos pulkininkas (1658). Širvintos protestantų kunigų Gedkantų Jono sūnus ir Tomo vaikaitis. Lotyniška pavarde Fridericus Getkanth Ragnetensis Borussus 1621 įsimatrikuliavo Karaliaučiaus universitete. Vaclovas Biržiška spėja, kad studijavo matematiką. Iš Lenkijos karaliaus Vladislovo IV gavo karo inžinieriaus titulą ir 1634 jo pasiųstas į Prūsiją. Tarp kitų miestų sudarė ir tuomet švedų valdomos Piliavos (prie Karaliaučiaus) tvirtovės fortifikacijų planus. Gresiant rusų įsiveržimui, Gedkantui buvo pavesta 1648 organizuoti Vilniaus gynybinių objektų rekonstrukciją. Jis sudarė Vilniaus gynybinės sienos ir įrenginių planą, Kauno, Tauragės ir Virbalio miestų planus. Paliko 15 didelių miestų planų rankraštinį atlasą Topographia practica conscripta et recognita per Fr. Gedkant mechanicum 1638 [sutrumpintai Praktiškas topografijos kūrinys]. 1655, per Šiaurės karą (1655–1660), švedai išgabeno jį iš Lenkijos į Stokholmą. Nuo 1660 gyveno Lvove. Manoma, kad Gedkantas sugalvojo naujų artilerijos pabūklų. Paliko lietuviško eilėraščio fragmento įrašą (1634).

Algirdas Matulevičius

Frydrichas Getkantas; Friedrichas Gedkantas