Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilkyškiai

bažnytkaimis, 14 km į pietryčius nuo Pagėgių.

Vilkỹškiai (vok. Willkischken), bažnytkaimis 15 km į šiaurės rytus nuo Tilžės, 14 km į pietryčius nuo Pagėgių. Jau XVI a. pradžioje buvo viena didžiausių gyvenviečių apylinkėje: 1540 Ragainės valsčiaus mokesčių mokėtojų sąrašuose vietovėje Wylckyschken, Vilckisknn villa (kaimas), Wilkaschken villa (kaimas) minėti 46 sodybų savininkai ir 9 dalininkai. Manoma, kad 1554 Vilkyškiuose pastatyta bažnyčia (1757 sudegė; 1771 pastatyta nauja, 1895–1898 jos vietoje iškilo neogotikinė su 45 m aukščio bokštu; dar skaitykite Vilkyškių parapija). 1556 Kulmo teise išduota privilegija karčemai, 1628 – dar vienai karčemai. 1617 Vilkyškių bažnyčios kronikoje pirmąkart paminėta Vilkyškių parapinė mokykla, kurios pastatą tuo metu jau reikėjo remontuoti (tad spėjama, kad mokykla įsteigta XVI a. pabaigoje). 1615 Vilkyškiuose buvo 73 sodybos. 1628 įkurtas Vilkyškių dvaras. Vilkyškiai nukentėjo nuo 1624–1628 ir 1709–1711 maro epidemijų, buvo nuniokota 1678–1679 karinio konflikto tarp Švedijos ir Prūsijos metu ir 1757 kilusio gaisro. 1736 Šereitlaukio domenų valsčiui priklausiusiame kaime gyveno 8 vokiškai ir 30 lietuviškai kalbančių šeimų, 1740 Kulmiškųjų valdų surašyme – 3 tokių valdų savininkai (2 iš jų karčemų savininkai). 1785 Vilkyškiai buvo Įsruties apskrities Šereitlaukio valsčiaus karališkasis bažnytkaimis ir kulmiškasis dvaras su 70 ugniakurų. XIX a. Tilžės apskrityje suformuota Vilkyškių kaimo bendruomenė ir dvaro apygarda; 1874 įsteigtas Vilkyškių valsčius. Vilkyškių kulmiškasis dvaras XIX a. pabaigoje valdė 478,9 ha (kartu su bajoriškąja Kampinės valda ir kulmiškąja Kalvaičių valda – 953,7 ha), priklausė Alexandrui Dressleriui. 1902 per Vilkyškius nutiesta Pagėgių–Smalininkų siaurojo geležinkelio linija, įrengta geležinkelio stotis. Tarpukariu Vilkyškiuose buvo pašto ir policijos stotys, didelė pieninė (įkurta 1934), dvaras su žirgynu, veikė Santaros draugijos skyrius, Lietuvos šaulių sąjungos 25-asis būrys (turėjo chorą). XX a. 3 dešimtmetyje bažnytkaimyje pastatytas paminklas Pirmojo pasaulinio karo Vilkyškių parapijos aukoms – Vokietijos kariuomenės kariams – atminti. Vilkyškių kaimo bendruomenėje 1852 buvo 789 gyventojai, 1905 – 102 gyvenamieji namai, 777 gyventojai (9 katalikai, 349 lietuviai), 1910 – 747, 1925 – 854 gyventojai; dvaro apygarda 1852 turėjo 146 gyventojus, 1905 – 11 gyvenamųjų namų, 154 gyventojus (57 lietuviai), 1910 – 145, 1925 – 128 gyventojus. 1939 sujungus dvaro apygardą ir kaimo bendruomenę, Vilkyškiuose buvo 1085 gyventojai. 1920–1939 priklausė Pagėgių, 1939–1944 – Tilžės-Ragainės apskričiai. Vilkyškių bažnyčioje buvo konfirmuotas, o vėliau tuokėsi Johannesas Bobrowskis. Išlikęs XVI–XVII a. susiformavęs gatvių tinklas, XIX a. pabaigos pastatai, neogotikinė bažnyčia (pokariu paversta sandėliu, 1993 grąžinta tikintiesiems), dvaro rūmai. 1998 pastatytas paminklas zalcburgiečių atsikraustymui atminti.

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Johanneso Bobrowskio senelių Friolichų namas Vilkyškiuose, 2002

Iliustracija: Vilkyškių pieninė, iki 1939 / Iš LE

Iliustracija: Gatvė Vilkyškiuose, 1995

Iliustracija: Klaipėdos krašto miesteliams būdingos architektūros namas Vilkyškiuose, 1995