Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Padags

Padagas Vilius, XIX a. pabaigos Mažosios Lietuvos politikas.

Pãdags Vilius, Pãdagas iš Piaulų (Priekulės par.), XIX a. pabaigos Mažosios Lietuvos politikas. Padagas kartu su broliu Jonu Padagu aktyviai reiškėsi pirmojo Lietuwiszkos Konserwatywų Draugystės komiteto, įsteigto 1890 Tilžės–Lankos apskrityje, veikloje. 1891 Klaipėdos–Šilutės apskrityje vykusiuose papildomuose rinkimuose į Karalijos seimą (landtagą) agitavo už Martyną Jankų.

Algirdas Antanas Gliožaitis