Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Padagas

Padags, XIX–XX a. bibliofilas, visuomenės veikėjas.

Pãdagas Jonas, Pãdags 1861 XII 21Piauluose (Klaipėdos aps.) 1935 V 31 ten pat, bibliofilas, visuomenės veikėjas. Baigė Priekulės pradžios mokyklą, mokėsi aukštojoje statybos mokykloje Vokietijoje (nebaigė). Buvo kaimo amatininkas: stalius, mechanizmų meistras. Rinko knygas. Susirašinėjo su įvairių miestų leidėjais ir Marijos Šlapelienės knygynu Vilniuje dėl knygų įsigijimo. Turėjo 500–600 tomų ir keliolikos pavadinimų periodinių leidinių biblioteką, leido ja naudotis kitiems. Beveik visą Padago įpėdinių saugotą rinkinį 1944 sunaikino sovietinės armijos kareiviai. Išliko kelios dešimtys labai retų XVIII–XIX a. spaudinių lotynų, vokiečių ir lietuvių kalbomis, 1885 aušrininko Jurgio Mikšo laiškas. 1910–1912 Padagas buvo kilnojamosios bibliotekos Lietuvių keliaujantis knygynas abonentu. Įsigijęs Antano Juškos Lietuviškas svotbines dainas, susidomėjo lietuvių tautosaka, Priekulės apylinkėse ėmė rinkti liaudies dainas. Suorganizavo jaunimo užrašinėtojų būrelį, dainas siuntinėjo J. Mikšui į Tilžę. Tapo neeiliniu lietuviškos spaudos platintoju ir bibliofilu. Kartu su broliu Viliumi dalyvavo rinkimų kampanijose, agitavo už lietuvių kandidatus, platino proklamacijas. Pirmojo Tilžės–Lankos apskrities Lietuwiszkos Konserwatywų Draugystės Komiteto (įsteigtas 1890) aktyvus narys. 1891 papildomuose rinkimuose į Karalijos seimą (landtagą) agitavo už Martyną Jankų Klaipėdos–Šilutės apskrityse. Bendravo su žymiais to meto lietuvių visuomenės veikėjais. Padago namuose vyko įvairūs pasitarimai.

Domas Kaunas

Algirdas Antanas Gliožaitis

Iliustracija: Jonas Padagas