Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Dovilas

XX a. teisininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas.

Dovlas Vilius 1906 I 1Svencelėje (Klaipėdos aps.) 1934 I 28Kaune, teisininkas, visuomenininkas. Baigė Luizės gimnaziją Klaipėdoje, gerai išmoko lietuvių kalbą. 1932 IV 10 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. Studijuodamas reiškėsi studentų kultūrinėje veikloje, buvo karštas lietuvis patriotas. Su K. Gudaičiu ir kitais 1928 įsteigė Mažosios Lietuvos akademikų studentų draugiją Mažoji Lietuva, buvo pirmasis jos pirmininkas. Draugija siekė stiprinti lietuvybę Mažojoje Lietuvoje, o pats V. Dovilas sekė Vydūno gyvensena. Žinias gilino Karaliaučiaus universitete. 1931–1932 dirbo spaudos referentu Klaipėdos gubernatūroje, kartu redagavo Lietuvos Keleivio priedą Jaunimas. 1933–1934 buvo Lietuvos teismo Vyriausiojo tribunolo Klaipėdos skyriaus sekretorius. Vienas iš filoteosofų draugijos, atsiradusios veikiant Vydūno idėjoms, steigimo iniciatorių. Bendradarbiavo Lietuvos studente, Akademike.

L: Gudaitis K. Viliaus Dovilo mirties trisdešimtmetis // Lietuvos pajūris, 1964, nr. 2–3 (48–49).

MLFA

Vaclovas Bagdonavičius

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Grupė jaunuolių su Vydūnu (sėdi trečias iš kairės). Trečias iš kairės stovi Vilius Dovilas, apie 1927 / Iš Vaclovo Bagdonavičiaus rinkinio