Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Ašmys

XX–XXI a. lietuvių gydytojas, kraštotyrininkas.

Ašmỹs Vilius 1919 XI 9Butkuose (Klaipėdos aps.) 2003Vilniuje, gydytojas, kraštotyrininkas. Medicinos mokslų dr. (1968). 1927 pradėjo lankyti Rokų pradžios mokyklą. Mokytojo Jono Užpurvio paskatintas mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, 1940 baigė Šventosios Vytauto Didžiojo gimnaziją. 1945 baigęs Vilniaus universiteto medicinos fakultetą dirbo akušeriu ginekologu Klaipėdoje, Druskininkuose. Nuo 1957 Kauno klinikinės ligoninės konservatyviosios terapijos ginekologijos skyriaus vedėjas, 1969–1984 dirbo Kauno medicinos instituto akušerijos-ginekologijos katedroje, vadovavo internų darbui. Parašė 30 mokslinių straipsnių. Mokydamasis gimnazijoje pradėjo domėtis kraštotyra, dalyvavo „Aušros“ draugijos (Klaipėda) veikloje. Rinko medžiagą apie Klaipėdos krašto buitį, architektūrą, papročius, tautosaką. Parašė straipsnių apie Butkų kaimą, Rokų pradžios mokyklą. Parašė knygas Klaipėda grįžta Lietuvai. 1923 (1990); „Priekulės viltis“: Jaunųjų draugijos veiklos (1919–1933) kronika (1993). Buvo Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius, rinko medžiagą apie Mažosios Lietuvos draugijų veiklą.

Irena Seliukaitė

Iliustracija: Vilius Ašmys