Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Verdainės parapinė mokykla

Verdainėje nuo 1588 veikusi parapinė mokykla.

Vérdainės parãpinė mokyklà, spėjama, veikė nuo 1588 ar dar anksčiau. 1596–1620 būsimuosius Verdainės parapijos narius mokė čia pamokslavę Peteris Clocowiusas, Benedictas Furmannas, Johannas Höfneris. Pirmasis precentorius Danielius Ritteris paskirtas 1621. Po jo dirbo Ludovicis, nuo 1680 – Andreasas Rauffseysenas, 1694 – iš Klaipėdos atvykęs Kristupas Girkevičius (Christoph Girckewiz), 1696 – iš Piktupėnų atkeltas Johannas Jacobas Glennas. Pastarasis buvo aukštesnio išsilavinimo, studijavęs Karaliaučiaus universitete (įsimatrikuliavo 1689), bet jo nebaigęs. Vėliau gausėjo kvalifikuotų precentorių. 1725–1726 vaikus mokė Karaliaučiaus universitetą baigęs Christophas Sperberis. Jį pakeitė ir iki 1755 dirbo Karaliaučiaus universitete farmaciją studijavęs Abrahamas Gottliebas Safftas, 1755–1761 –universiteto auklėtinis Johannas Samuelis Schöneichas, 1778–1790 – Friedrichas Gottliebas Hahnas, 1791–1780 – Georgas Massalskis, 1801–1808 – Johannas Lorenzas Hertellis, 1808–1813 – Davidas Jonathanas Naugardtas. Dirbant pagal liaudies mokyklų programas, mokytojavo mokytojų seminarijas baigę asmenys. Iš Gumbinės mergaičių mokyklos atkeltas Johannas Schnelleris dirbo 1813–1824, buvęs Tilžės miesto mokyklos vedėjas Augustas Ferdinandas Steinbergas – 1824–1830, Martyno Liudviko Rėzos talkininkas renkant lietuvių liaudies dainas Christianas Reimannas – 1831–1835. Dar mokytojavo Karlas Friedrichas Augustas Heinricis (precentoriavo 1835–1847), Rudolfas Ernstas Jacobas Denukaitis (1873–1875) ir kiti. Nuo 1915 mokytojavo Kristupas Lakišius. 1944 artėjant frontui į Rytprūsius su savo mokiniais pasitraukė paskutinis mokyklos pedagogas Gustavas Elbė.

Albertas Juška

Iliustracija: Senoji Verdainės mokykla, 2003