Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rudolfas Ernstas Jacobas Denukaitis

Rudolf Ernst Jacob Dennukat, XIX –XX a. kunigas, superintendentas, lietuvių teisių gynėjas.

Denukáitis Rudolf Ernst Jacob (Rudolf Ernst Jacob Dennukat) 1847 X 4Piliava 1905 I 4Karaliaučiuje), superintendentas, lietuvių teisių gynėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, 1868–1870 lankė Lietuvių kalbos seminarą. Kantorius Ylavoje, 1873–1875 precentorius Verdainėje. 1875 ordinuotas kunigu. 1875–1881 kunigavo Saugų, 1881–1887 Kintų (1882 ir apskrities mokyklų vyriausiasis inspektorius), 1887–1891 Plaškių parapijoje. 1892–1905 Kaukėnų parapijos ir Pakalnės bažnytinės apskrities kunigas bei superintendentas (ordinuotas 1894), apskrities mokyklų inspektorius. 1902 XI 4 per Rytprūsių provincijos bažnytinį Sinodą su kitais kunigais „kaip gimęs lietuwininks“ gynė lietuvybę.

Algirdas Žemaitaitis