Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valteris Voska

XX a. pradžios choro dirigentas, vargonininkas, muzikos mokytojas, kompozitorius.

Voskà Valteris, XX a. pradžios choro dirigentas, vargonininkas, muzikos mokytojas, vienas iš nedaugelio Mažosios Lietuvos lietuvių kompozitorių profesionalų. Studijavo (nereguliariai) muziką Vokietijoje. Vargonavo Klaipėdos evangelikų liuteronų Jono bažnyčioje, vadovavo jos chorui. Klaipėdos krašto mokytojų draugija 1935 išleido V. Voskos chorinių dainų rinkinį (5 dainos). 1937 kartu su V. Bajoraičiu parengė spaudai Dainyną (neišspausdintas). V. Voska bendradarbiavo su Vydūnu ruošiant leisti rinkinį Giesmės mišriam chorui (harmonizavo 4 giesmes). Sukūrė muziką Vydūno tekstui Amžius po amžių.

Daiva Kšanienė