Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valter Naujoks

XX a. I pusės smulkus ūkininkas.

Naujoks Valter 1911 XII 8 Kuodžiuose 1943 X 20 Rusijoje, Jurgio Naujoko ir Marijos Gailun sūnus. Vedė Erną Bötcher. Ūkininkavo ir augino 3 vaikus: Vilį Ernstą Valterį Naujoką (g. 1938), Anitą Naujokaitę (g. 1940) ir Marijaną Naujokaitę (g. 1941). 1942 Naujoks paimtas į vermachtą, žuvo Rytų fronte.

L: Kaukas K. Rausvos pamarių rasos. Klaipėda, 1995, p. 82–92; Gaigalaitis V. Atsiminimai. 1998, p. 155.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Kostas Kaukas

Algirdas Žemaitaitis