Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilis Ernstas Valteris Naujokas

Wili Ernst Walter Naujoks, kraštotyrininkas, visuomenininkas.

Naujokas Vilis Ernstas Valteris (Wili Ernst Walter Naujoks) 1938 IX 12 Kuodžiuose, Ernsto Naujoko ir Ernos Naujokienės-Bötcher sūnus. Nuo ankstyvos vaikystės kartu su motina dirbo Kuodžių sovietiniuose ūkiuose. Vėliau mokėsi Klaipėdos žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikume. Tarnavo SSRS armijoje Iževske (Rusija). Įstojo į Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakulteto vakarinį skyrių. Dirbo Jūrų laivininkystės radijo centre. 1990 atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę Naujokas ir jo seserys susidomėjo savo protėvių gyvenimu, rinko žinias apie krašto praeitį. Kartu su seserimi Marijana atgavo tėvų žemę ir apgriuvusią sodybą. Lietuvių prūsų draugijos narys.

L: Kaukas K. Rausvos pamarių rasos. Klaipėda, 1995, p. 82–92; Gaigalaitis V. Atsiminimai. 1998, p. 155.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Kostas Kaukas

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Vilis Ernstas Valteris Naujokas, 1999