Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anita Naujokaitė-Žilienė

pedagogė.

Naujokaitė-Žilienė Anita 1940 I 3 Kuodžiuose, Valterio Naujoko dukra. Studijavo Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultete. 1990 su šeima išvyko gyventi į Vokietiją.

L: Kaukas K. Rausvos pamarių rasos. Klaipėda, 1995, p. 82–92; Gaigalaitis V. Atsiminimai. 1998, p. 155.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Kostas Kaukas

Algirdas Žemaitaitis