Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valentin Kiparsky

Valentinas Kiparskis, XX a. suomių kalbininkas.

Kiparsky Valentin (Valentinas Kipárskis) 1904 VII 4 Peterburge 1983 V 18 Helsinkyje, suomių kalbininkas. Studijavo Helsinkio, Prahos, Rygos (klausė Janio Endzelyno, E. Blesės paskaitų), Karaliaučiaus (studijoms vadovavo Jurgis Gerulis) universitetuose. Dėstė Helsinkio, Birminghamo (Anglija), Berlyno universitetuose. Tyrinėjo slavų, germanų, baltų, finougrų kalbas, jų tarpusavio santykius. Baltistams ypač svarbus Kiparskyʼo veikalas Die Kurenfrage, 1939 [Kuršių klausimas]. Kiparsky yra dėstęs lietuvių, senovės prūsų, latvių kalbų kursus. Recenzavo baltistikos veikalų. Įvairiuose enciklopediniuose leidiniuose rašė lietuvių literatūros klausimais. Suomių laikraštyje Uusi Suomi (1964 V 31) išspausdino straipsnį apie Kristijoną Donelaitį. Keletą straipsnių paskelbė Baltisticoje.

L: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. V., 1982, kn. 2, p. 216–219; Widnäs M. Professor Valentin Kiparssky zum 60.Geburstag. Scando Slavics. Bd. 10, 1964, S. 252–254.

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Valentino Kiparskio veikalo „Kuršių klausimas“, išpausdinto Suomijos mokslų akademijos leidinyje, antraštė, 1939 / Iš Viliaus Pėteraičio rinkinio