Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valdavos (2) pilis

XIII a. pastatyta prūsų, vėliau Vokiečių ordino pilis.

Valdavos (2) pilis. 1264 prūsai Johannas Brulantas ir Conradas Dyabelis už apsikrikštijimą ir ištikimybę Kryžiuočių ordinui iš riterių dovanų gavo Magdeburgo teise žemės Valdavoje. 1267 čia pastatyta pilis. XIII a. pabaigoje nelikus šių prūsų vyriškos linijos palikuonių, Valdavos pilis atiteko Ordinui. Po 1309 saloje, kuri atsirado pilies šiaurėje iškasus griovį pastatyta nauja akmeninė pilis su 2 fligeliais pietuose ir vakaruose, nedideliu bokštu rytuose, bokštu su vartais ir pakeliamuoju tiltu – šiaurėje. Pilis buvo apjuosta 1,5 m storio siena. Vakarinio, svečiams skirto, fligelio (26x12 m) sienos buvo 1,3 m storio. Pietinio fligelio (56x11 m) centre stovėjo bokštas, kurio rūsiai su cilindriniais skliautais buvo sujungti siaurais praėjimais. Pati pilis apie 64x65 m dydžio; priešpilis atskirtas nedideliu grioviu, per jo teritoriją ėjo kelias Karaliaučius–Tepliava. Lietuvių antpuolių metu Valdavos pilis kartu su kitomis pilimis buvo gynybinio žiedo, saugojusio Karaliaučių iš rytų pusės, dalis. Per žygius į Lietuvą čia apsistodavo Ordino maršalas ir didysis magistras. Po 1525 pilis su apylinkėmis tapo Prūsijos kunigaikščio Albrechto domenu. 1550 vidinės patalpos pritaikytos Albrechto antrosios žmonos poreikiams. 1630 pilis užstatyta lenkų pulkininkui, o 1650 Prūsijos didysis kunigaikštis Friedrichas Wilhelmas ją išsipirko. Apie 1700 nugriauta didžioji dalis sienų, palikti tik šiaurinis ir rytinis bokštai, gyvenamosios patalpos. Prie rytinės sienos pristatytas 2 aukštų fachverkinis sandėlis. Pakeistas vidinis fligelių išplanavimas, atsirado daugiau langų; pietvakariniame kiemo kampe atsirado 1 aukšto fachverkinis statinys. 1720 pilis išnuomota, perstatyta; užpiltas gynybinis griovys. 1858–1870 čia veikė žemės ūkio akademija. Tuomet dar labiau apgriautos sienos ir bokštai, pasodintas sodas. Vėliau iki 1945 veikė mokytojų seminarija, vadinta Senąja pilies mokykla (vok. Schloss alte Schule), rengusi pradinių klasių mokytojus, nuo 1947 – profesinė technikos mokykla, mokinių bendrabutis. Daugelis Valdavos pilies pastatų neblogai išsilaikę; išlikę cilindriniai skliautai, gynybinės sienos dalis.

L: Замки и укрепления немецкого ордена в северной части восточной Прусии. Калининград, 2005.

Iliustracija: Valdavos pilis, 1990 / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio

Iliustracija: Valdavos pilies piešinys, 1713 / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio