Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vaclovas Šimkus

XX a. choro dirigentas, muzikos pedagogas.

Šikus Vaclovas 1908 III 12Tytuvėnuose 1993Canberroje (Australija), choro dirigentas, muzikos pedagogas. 1927 baigė Šiaulių mokytojų seminariją, 1927–1930 studijavo smuiką Klaipėdos muzikos mokykloje, ten grojo Stasio Šimkaus vadovaujamame simfoniniame orkestre, dainavo chore ir su juo 1927 dalyvavo Mažosios Lietuvos I dainų šventėje, 1928 – Ch. Gounod operos Faustas spektaklyje, Mažosios Lietuvos II dainų šventėje. Besimokydamas dirigavo Klaipėdos krašto chorams. 1930–1939 dirbo Pagėgių muitinėje ir vadovavo miestelių Giedotojų draugijos chorui, su kuriuo rengė koncertus Lietuvoje. 1939–1940 pradėjo mokytis dainavimo Vilniaus konservatorijoje. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Weidene, Bayreuthe ir Würzburge vadovavo chorams, organizavo lietuvių dainų šventę. 1949 emigravo į Australiją. Adelaidėje vadovavo vyrų chorui. Jį pertvarkęs į mišrų, pavadino Lithuania vardu. Jo repertuarą sudarė apie 100 lietuvių liaudies dainų ir originalių lietuvių kompozitorių kūrinių. Šimkus aktyviai dalyvavo lietuvių kultūriniame gyvenime, 1962 buvo Lietuvių meno dienų organizatorius. Sukūrė 3 kantatas, mišių, giesmių, dainų. Išleido dainų rinkinius: Dainos mišriam chorui, Vyrų choro dainos.

Danutė Petrauskaitė