Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Upių ąžuolas

senas didelis ąžuolas Upiuose.

Upių žuolas. Casparo Hennenbergerio liudijimu Upiuose augęs senas didingas 27 uolekčių apimties ąžuolas, didesnio už kurį nebuvę nuo tvano laikų. Kitame pranešime sakoma, kad ąžuolas buvęs toks platus, jog raitelis su arkliu galėję jo viduje sukinėtis. Anot Christopho Hartknocho, nėra duomenų, ar prie ąžuolo buvusi šventovė, tačiau Upių apylinkėje galėjusi būti nadruvių Romovė.