Mažosios Lietuvos
enciklopedija

tulisonys

senųjų prūsų dvasininkai, vaidilos, atlikdavę laidotuvių ritualą, šlovinę velionio darbus ir kelionę į mirusiųjų pasaulį.

tulisónys, senųjų prūsų dvasininkai, vaidilos, atlikdavę laidotuvių ritualą, šlovinę velionio darbus ir kelionę į mirusiųjų pasaulį. Minimi Kryžiuočių ordino ir prūsų taikos sutartyje (1249) kartu su lygašonimis, nenurodant jų skirtumų. Joje prūsai įpareigojami pašalinti tulisonius, nes jie traukią žmones į senuosius papročius. Kazimieras Būga tulisonius siejo su prūsų tulldīsnan – džiaugsmas ir teigė buvus mirusiojo garbintojais, dainiais.

L: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai / sudarė N. Vėlius, t. 1. V., 1996.

Daiva Vaitkevičienė