Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lygašonys

ligašonys, senieji prūsų dvasininkai, vaidilos.

lygašonys, ligašonys (ligaschones), senieji prūsų dvasininkai, vaidilos. Drauge su tulisonimis dalyvaudavo laidotuvių rituale ir šlovindavo mirusiojo darbus. Lygašonys minimi 1249 Christburgo taikos sutartyje greta tulisonių (Tulissones vel Ligaschones). Sutartyje abi žynių grupės neišskiriamos. Lygašonys būdami dvasregiais matydavo ir apdainuodavo velionio kelionę į dangų, jojančio ant žirgo, ginkluoto, su medžiokliniu sakalu ir palyda. Lygašonių etimologija nėra aiški. V. Toporovas lygašonius sieja su prūsų lig – „lyginti, spręsti, teisti“. Lygašonys įvertindavo mirusiojo gerus ir blogus darbus, spręsdavo apie jo likimą.

L: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. T. l. V., 1996, p. 237, 239–240.

Leonardas Poviliūnas

Daiva Vaitkevičienė