Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jeny Kopp

Jeny Kop, XX а. I pusės vokiečių istorikė.

Kopp Jeny (Kop), XX а. I pusės vokiečių istorikė. Veikale Geschichte des Landkreises Tilsit, 1918 [Tilžės apskrities istorija] pateikė nemažai socialinių santykių ir ūkinio gyvenimo duomenų; daugelis lietuvių laukininkų buvo lažininkai, vokiečių – činšininkai. Lietuviai baudžiauninkai turėję išlaikyti ir Prūsijos kariuomenės dalinius. Svarbios ūkio statistikos paskelbė knygoje Beiträge zur Chronik des Ostpreussischen Grundbesitzes. T. 1 Regierungsbezirk Gumbinnen und Kreis Memel, 1913 [Rytprūsių stambiosios žemėvaldos kronikos klausimu. Gumbinės apygarda ir Klaipėdos apskritis]. Ten aprašyti didieji krašto dvarai, jų valdytojai. 1922 išleido savo giminės istoriją (Chronik der Familie Sperber). Jos brolis (K. Sperber) buvo dvarininkas Priekulėje.

Algirdas Matulevičius

Martynas Purvinas