Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Teodoras Budrys

lietuvių veikėjas Karaliaučiaus krašte.

Budrỹs Teodoras 1940 IV 13 Tauragėje, lietuvių veikėjas Karaliaučiaus krašte. 1965 baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1965 Tilžės (rus. Sovetsk) kojinių fabriko meistras, cecho viršininkas, vyriausiasis mechanikas. Nuo 1993 vadovavo Tilžės miesto Vydūno lietuvių draugijai. 1993–95 surengė 56 klausytojams lietuvių kalbos kursus, 1997 padėjo tokius kursus surengti muitinės darbuotojams. Tilžės vaikų darželyje įsteigė lietuvių grupę. Rengia Lietuvos valstybines ir religines šventes. Su kitais tvarkė Bitėnų–Rambyno kapinaites. Dalyvavo Tilžės miesto (1989), Rasos prie Auksinės upės (1994, 1995) šventėse, susitikime su Romos popiežiumi (1993 Lietuvoje). 1993–98 surengė vakaronių su Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus meno kolektyvais. 1993 minint Vydūno 125-ąsias gimimo metines, su Kauno Maironio literatūros muziejumi surengė Vydūno kūrybos parodą. Prisidėjo prie Tilžės lietuvių katalikų bažnyčios statybos.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Teodoras Budrys, 1998