Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tautiškas knygynas-biblioteka

knygynas-biblioteka, veikęs XX a. pradžioje Rokaičiuose.

Taũtiškas knygýnas-bibliotekà, veikė XX a. pradžios Rokaičiuose (Pakalnės apskrityje). Įkūrė Zaunių šeima, rėmė Martynas Jankus (aukojo savo leidžiamas knygas, kalendorius, laikraščius) ir kiti jiems artimi žmonės. Veikimo pradžioje turėjo apie 800 spaudinių. Tautiškam knygynui-bibliotekai priklausė „Birutės“ draugijos spaudos rinkinys, vėliau knygynas-biblioteka buvo papildomas nupirktais ir padovanotais naujais leidiniais; daugiausia komplektuotas 1901–1903. 1905 Tautiško kygyno-bibliotekos fonde buvo apie 1500 knygų, iš jų apie 1300 – lietuvių kalba. Tautiškas knygynas biblioteka formaliai turėjo rūpintis pasaulinės 1900 Paryžiaus parodos (jos eksponatų daugumą sudarė knygos) lietuvių skyriaus kūrimu. Dėl nepalankios geografinės padėties (Tautiškas knygynas-biblioteka buvo įsikūręs atokioje vietoje) buvo prieinamas nedaugeliui skaitytojų, todėl 1904 pradėjo irti: savo knygas atsiėmė naujai išrinkta Birutės draugijos vadovybė, JAV lietuvių parodos komitetas dalį knygų paaukojo Susivienijimui lietuvių Amerikoje, dalis knygų ir etnografinių daiktų atiteko Lietuvių mokslo draugijai. Tautiško knygynos-bibliotekos veikla nutrūko 1908.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos bibliotekos. V., 1987.