Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tautai ir valstybei saugoti įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas, kuriuo uždrausta nacių veikla Klaipėdos krašte.

Taũtai ir valstýbei sáugoti įstãtymas, Lietuvos Respublikos Seimo 1934 II 8 išleistas įstatymas. Juo uždrausta nacistų veikla Klaipėdos krašte, numatytos bausmės tiems, kas slopina ar silpnina LR piliečių valstybinę ištikimybę, jų valstybinį vieningumą ar atsparumą arba LR tautinę sąmonę. Tautai ir valstybei saugoti įstatymas draudė vesti derybas su užsienio valstybėmis asmenims, neturintiems Lietuvos vyriausybės įgaliojimų, priklausyti ir vadovauti organizacijoms, kurių tikslai nesuderinami su Lietuvos ar lietuvių tautos interesais, stoti į svetimų valstybių karo tarnybą, vykdyti propagandą, nukreiptą prieš Lietuvą, leisti ir platinti uždraustą spaudą, dėvėti uždraustų organizacijų uniformas, nešioti bei platinti jų atributiką ir kita. Vadovaujantis Tautai ir valstybei saugoti įstatymu, 1934 VII 13 uždarytos Christlich Sozialistiche Arbeitsgemeinschaft des Memelgebiets ir Sozialistische Volksgemeinschaft des Memelgebiets partijos, 1934–1935 jų vadų ir narių veikla bei nusikaltimai nagrinėti Neumanno–Sasso byloje.

L: Dr. Neumann’o, v. Sass’o bei kitų bylos kaltinamasis aktas. K., 1934; Mažosios Lietuvos kalendorius. 1935; Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939. V., 1992.