Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tadeusz Kondrusiewicz

Tadeušas Kondrusevičius, Rusijos Katalikų Bažnyčios arkivyskupas.

Kondrusiewicz Tadeusz (Tadeušas Kondrusẽvičius) 1946 I 3 Odelske, Baltarusija, Rusijos Katalikų Bažnyčios arkivyskupas. Teologijos dr. (1988), Eurazijos tarptautinės Mokslų akademijos akademikas (1991). 1970 baigė Leningrado politechnikos institutą, dirbo Vilniuje, 1976–1981 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1981 įšventintas katalikų kunigu, tarnavo Lietuvos ir Baltarusijos šventovėse. 1989 paskirtas Baltarusijos katalikų Minske vyskupu, 1991 IV 13 – Rusijos europinės dalies lotynų apeigų katalikų arkivyskupu ir apaštališkuoju administratoriumi. 1999 išrinktas Rusijos Federacijos Vyskupų konferencijos pirmininku. 2000 Tilžėje pašventino Lietuvos Respublikos lėšomis pastatytą katalikų bažnyčią. Kaip Rusijos katalikų dvasinis vadovas administruoja ir globoja katalikus Karaliaučiaus krašte (Kaliningrado srityje). Parašė straipsnių apie šv. Adalbertą ir kitų.

Iliustracija: Rusijos katalikų arkivyskupas Tadeušas Kondrusevičius, 2003 / Iš Algirdo Matulevičiaus rinkinio