Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Svečias“, 1

„Swecʒias“, evangelikų liuteronų savaitraštis, ėjęs 1911–1914 Žemaičių Naumiestyje.

„Svẽčias“, 1, Swecʒias, Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų savaitraštis, ėjęs 1911–1914 VII 28 Žemaičių Naumiestyje. Leidėjas ir redaktorius Frydrichas Megnis. Svečias buvo mėnesinis knygutės formato neiliustruotas gotikiniu šriftu spausdintas laikraštis. 1911 išėjo 12 numerių po 16 puslapių ir 40 numerių po 8 puslapius, nuo 1912 leidinio apimtis buvo 12 puslapių. Skelbė religinius straipsnius, informavo apie pasiuntinystės (misijos) darbus, politiką, visuomenės ir Bažnyčios gyvenimą. Svečias plėtė lietuvio evangeliko liuterono dvasinį akiratį, ugdė lygybės, tautiškumo jausmus, propagavo blaivystę, lietuvininkus pratino prie bendrinės lietuvių kalbos (prie naujų lietuviškų žodžių skliausteliuose nurodydavo senuosius nevartotinus žargonus ar slavizmus). Daugiausia buvo skaitomas Didžiojoje Lietuvoje, dalis tiražo patekdavo į JAV, Kanadą, Mažąją Lietuvą. Iš pradžių spausdintas Jagomasto spaustuvėje Tilžėje, vėliau (nuo nr. 7) F. Megnis gavęs leidimą ir įsigijęs savo rankinę spausdinimo mašiną laikraštį spausdino redakcijoje. Iš viso išėjo 184 numeriai, tiražas 600 egzempliorių, prenumeratos kaina 1,20 rublio metams.

L: Judžentytė-Šinkūnienė G. Savaitraštis „Svečias“ – kad lietuviškas žodis nebūtų tik svečias // Gimtoji kalba. 2021, nr. 1, p. 4–12.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Laikraščio „Swecʒias“ antraštė, 1911, Nr. 7 / Iš Žemaičių Naumiesčio muziejaus ekspozicijos