Mažosios Lietuvos
enciklopedija

skudučiai

tutuklės, pučiamieji tradiciniai lietuvių muzikos instrumentai.

skudùčiai, tutuklės, pučiamieji tradiciniai lietuvių muzikos instrumentai, žinoti ir Mažojoje Lietuvoje. Tai 12–15 mm storio ir 80–200 mm ilgio vamzdeliai vienu atviru, o kitu uždaru galu, išsukti iš uosio, šaltekšnio, alksnio, karklo ar kitokio stiebo. Skudučiais išgaunamas tik vienas garsas, tad skudučiuojant naudojamas 5–8 skudučių komplektas. Kiekvienas skudutininkas pučia vieną (rečiau – 2 ar 3) skudutį. Skudučiai Mažojoje Lietuvoje pirmą kartą paminėti Jono Bretkūno Biblijos vertime, jų muzikos aprašė Franzas Tetzneris.

L: Baltrėnienė M., Apanavičius R. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. V., 1991; Butkus A., Motuzas A. Mažosios Lietuvos liaudies instrumentai ir apeiginė muzika. V., 1994; Šimonytė-Žarskienė R. Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje. V., 2003; Tetzner F. und H. Dainos. Leipzig, 1897; Tetzner F. Die Slawen in Deutschland. Braunschweig, 1902;

Rimantas Sliužinskas

Iliustracija: Tradiciniai skudučiai