Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Franz Oscar Tetzner

Francas Oskaras Tecneris, XIX–XX a. vokiečių tautotyrininkas.

Tetzner Franz Oscar (Francas Oskaras Tecneris) 1863 III 23Verdau (Saksonijoje) 1919 II 24Leipcige, vokiečių tautotyrininkas. Baigė germanistiką Leipcigo universitete, mokytojavo. Daug publikavo pedagogikos, vokiečių literatūros ir kalbos srities darbų. Domėjosi Rytų Vokietijoje gyvenančiomis etninėmis slavų mažumomis, pramoko jų kalbą ir išspausdino slavų etnogrupių (polabų, vendų ir kitų) gyvensenos aprašymus. F. O. Tetzneris prie slavų siejo ir baltų tautas, buvo pramokęs lietuviškai. Keliuose darbuose rašė apie prūsus, lietuvius ir kuršius. Su žmona Helene išvertė į vokiečių kalbą lietuvių dainų rinkinį Dainos, litauische Volksgesänge... (1897); jame 70 dainų ir 10 melodijų (iš Klaipėdos lietuvių jūrininkų ir iš Kaukiemio kantoriaus Leiberio 1849 užrašų), pirmoji lietuvių dainų istorija ir trumpas lietuvių muzikos instrumentų aprašas. Išsamų lietuvių gyvensenos aprašymą F. O. Tetzneris pateikė darbe Die Slaven in Deutschland, 1902 [Slavai Vokietijoje] paminėti prūsai ir kuršiai. Spausdino straipsnius apie lietuvių sodybas, papročius, dainas, patarles, drabužius ir kita, rašė žurnaluose Illustrierte Deutsche Monatsschrift ir Globus. Tyrė Tolminkiemio archyvus, surinko daug medžiagos apie Kristijoną Donelaitį ir jo laikotarpį. Žurnale Altpreussische Monatsschrift paskelbė straipsnius Die Tollmingkehmischen Taufregister des Christian Donalitius, (1896, t. 33), Die Tollmingkehmischen Kirchenbauakten aus der Zeit des Christian Donalitius (1896, t. 33), Christian Donalitius (1896, t. 34), Neue Donalitiana (1899, t. 36); Zu Christian Donalitius (1902, t. 39), Zum zweihundertjährigen Geburtstag des ostpreussischen Dichters Christian Donalitius (1914, t. 51) ir kituose.

L: TLE; Lietuvių literatūros enciklopedija, V., 1998.

Iliustracija: Lietuvių gyvenamieji plotai Mažojoje Lietuvoje (Rytprūsiuose), XIX amžiaus pabaiga / Pagal Franzą Oscarą Tetznerį