Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Skinijos svita

juros sistemos viršutiniojo kelovėjaus geologinių nuogulų sluoksniai, paplitę Karaliaučiaus krašte ir Vakarų Lietuvoje.

Sknijos svità, juros sistemos viršutiniojo kelovėjaus geologinių nuogulų sluoksniai, paplitę Karaliaučiaus krašte ir Vakarų Lietuvoje. 1993 išskyrė Algimantas Grigelis. Pavadinta Minijos intako Skinijos vardu. Stratotipas – Vilkyčių-18 gręžinio 117,1–152,2 m gylyje, parastratotipas – Šarkuvos-50 gręžinio 280,9–335 m gylyje. Skinijos svitą sudaro juodi moliai ir aleuritai, oolitiniai mergeliai, smiltainiai. Storis siekia 64 m. Randami fosiliniai foraminiferai, dvigeldžiai moliuskai, amonoidėjos. Slūgso ant vidutinio kelovėjaus Papartinės svitos, dengiama oksfordžio Ąžuolijos svitos nuogulomis.

Algimantas Grigelis