Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algimantas Grigelis

lietuvių geologas, Baltijos jūros prekvartero geologijos, jos sandaros ir raidos tyrėjas.

Grigẽlis Algimantas 1931 V 11 Kaune, geologas. Habil. dr. (fiziniai mokslai; geologijos ir mineralogijos mokslų dr. 1981). Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas (2011; 1994–2011 – narys korespondentas). 1954 baigė Vilniaus universitetą. 1958–1960 Lietuvos geologijos ir gelmių apsaugos valdybos Kompleksinės laboratorijos vadovas. Nuo 1960 dirbo Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institute, 1964–1977 šio instituto direktorius, nuo 1977 Regioninės geologijos sektoriaus, 1992–2001 Baltijos jūros geologijos skyriaus (nuo 2000 – sektoriaus) vadovas. Nuo 2001 Gamtos tyrimų centro profesorius konsultantas. Ištyrė Mažosios ir Didžiosios Lietuvos juros sistemos foraminiferas, jų grupės sistemą, filogeniją, sukūrė zoninę stratigrafijos schemą, foraminiferų zonų analizės metodiką, jų sistematiką, parengė borealinės paleozoogeografijos srities juros sistemos foraminiferinių zonų koreliaciją, nustatė jų chronostratigrafinę seką; išskyrė 5 naujas foraminiferų gentis ir 2 naujus pošeimius. Tyrė ir aprašė Kaliningrado srities juros, kreidos ir paleogeno sistemos gręžinius, įtraukė į šių sistemų stratigrafiją naujų lietuviškų vardų. Pabaltijo geologinių žemėlapių komplekto su aiškinamuoju tekstu (1978–1982) sudarytojas, vyriausiasis redaktorius ir vienas autorių. Parašė monografiją Pabaltijo juros zoninė stratigrafija (1985, rusų kalba). Knygų Pabaltijo geologinė sandara ir naftingumas (1970) bei kitų vienas autorių. Paskelbė mokslinių straipsnių. Su bendradarbiais sudarė geologinių ir hidrogeologinių žemėlapių stratigrafijos schemas ir legendas.

Algirdas Gaigalas