Mažosios Lietuvos
enciklopedija

skaitymo mėgėjų draugijos

didesniuose miestuose veikusios draugijos, aprūpinusios gyventojus knygomis.

skatymo mėgjų draugjos veikė didesniuose miestuose, kuriuose nebuvo visuomenės naudojimui skirtų knygų. Iš draugijų narių mėnesinių įnašų steigtos bibliotekos. Pirmoji – Gumbinės skaitymo mėgėjų draugija veikė 1760–1778. 1764 jos fondas įkurdintas naujoje Gumbinės vidurinėje mokykloje. Knygomis galėjo naudotis pedagogai ir mokiniai, provincijos skaitytojams knygos buvo siunčiamos. Kartais jos negrįždavo; pasitraukus šios draugijos daugumai narių, nutrūko fondo papildymas (dėl įnašų stokos), knygos atiteko vidurinei mokyklai. 1774–1782 veikė Tilžės skaitymo mėgėjų draugijos biblioteka, XIX a. 6 dešimtmetyje buvo įkurta Klaipėdos skaitymo mėgėjų draugija.

Vytautas Gocentas