Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos skaitymo mėgėjų draugija

apie 1850 įkurta draugija, turėjusi viešąją biblioteką.

Klapėdos skatymo mėgjų draugijà, įkurta apie 1850. Turėjo apie 50 narių. Atidarė visuomeninę viešąją biblioteką, kurioje kaupė grožinę, istorijos ir mokslo populiarinimo literatūrą. Ją įsigydavo už draugijos ir rėmėjų lėšas. Draugijai pristigus lėšų, ji 1884 savo knygas padovanojo Klaipėdos miestui, tačiau savivaldybė neįkūrė viešosios bibliotekos. 1901 beletristinio turinio knygos perduotos Klaipėdos amatininkų draugijai, kitos – miesto savivaldybei.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos bibliotekos. V., 1987, p. 62.