Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šimkų pradinė mokykla

Šimkuose nuo 1904 veikusi pradinė mokykla.

Šimk pradnė mokyklà, atidaryta germanizacijos laikotarpiu – 1904. Ir po 1919, Klaipėdos kraštą atskyrus nuo Vokietijos, vokiškos nuotaikos vyravo. Nors visi mokiniai buvo lietuviai, 1923 mokytojavęs lietuvis mokytojas Kalvaitis dėstė vokiečių kalba. 1937 mokyti 44 vaikai bei paaugliai, dėstyta lietuvių kalba. Mokykla veikė ir po Antrojo pasaulinio karo. Ją lankė nemažai čia likusių gyventi lietuvininkų. 1958–1967 daugeliui jų emigravus į Vokietiją bei kaimuose mažėjant žmonių, XX a. 7 dešimtmetyje mokykla uždaryta. 1919–1926 Šimkų pradinėje mokykloje mokėsi būsimasis evangelikų liuteronų vyskupas Ansas Trakis.

Albertas Juška