Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Silvestras Teofilis Valiūnas

XIX a. lietuvių poetas.

Valinas Silvestras Teofilis 1789 VII 11Pūnikiuose (Raseinių vls.) 1831Žemaitijoje, poetas. 1807 įstojo į Varnių kunigų seminariją. 1808–1812 studijavo Vilniaus vyriausiojoje kunigų seminarijoje. Tarnavo Napoleono armijoje. Nuo 1813 gyveno Žemaitijoje. Tarp svarbiausių kūrinių – apie 1823 parašytas eilėraštis Birutė, tapęs mėgstama daina, populiarus ir Mažojoje Lietuvoje. Eilėraštis pirmą kartą išspausdintas Varšuvoje leistame žurnale Kolumb (1828, nr. 4). Simonas Daukantas jį įtraukė į rinkinį Dainės Žemaičių (1846). Žurnale Neue Preussische Provinzial-Blätter šalia lietuviško teksto Eduardas Gisevius pridėjo vokišką Birutės vertimą (1847, t. 3), Georgas Heinrichas Ferdinandas Nesselmannas 1851 to paties žurnalo t. 12 jį pateikė su savo vertimu į vokiečių kalbą. Kompozitorius A. Beresnevičius 1856 Birutei sukūrė melodiją; išspausdinta Tilžėje ėjusiame laikraštyje Šviesa, 1887, nr. 3–4.

L: Mikšytė R. Silvestras Valiūnas. V., 1978.

Daiva Kšanienė