Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilutės spaustuvės

Šilutėje veikusios spaustuvės.

Šilùtės spaustùvės. Pirmąją spaustuvę 1861 įkūrė A. Umlaufas. Nuo 1861 IV 12 jis spausdino lietuvių ir vokiečių kalbomis savaitraščius „Heydekruger Anzeiger“. 1861 lapkritį A. Umlaufas spaustuvę pardavė Friedrichui W. Siebertui. Šis atnaujino techninius įrenginius, išplėtė jos darbą. 1890 čia buvo 1 staklės, dirbo 3 darbininkai; 1913 veikė 1 plokščiojo spausdinimo ir 8 pagalbinės staklės, dirbo 8 žmonės; 1920 – 1 linotipas, 1 rotacinė, 1 knygų plokščiojo spausdinimo, 1 tiglinė, 8 pagalbinės mašinos, 21 darbininkas. 1861–1919 čia spausdinti periodiniai leidiniai, knygos, įvairūs smulkieji spaudiniai lietuvių ir vokiečių kalba. XIX a. pabaigoje prie spaustuvės veikė knygynas. (Dar skaitykite Sieberto spaustuvė). 1922 spaustuvę iš Siebertų nupirko Martynas Jankus ir Albertas Bruoželis. Firma pavadinta F. W. Sieberto įpėdinio vardu. Po 1 ne itin sėkmingos veiklos metų jie pardavė spaustuvę Ludwigui K. Siebertui. Šis padarė ją savo poligrafijos įmonės Klaipėdoje padaliniu. 1924 įmonė likviduota. Jos turtą įsigijo Memelländische Rundschau akcinė bendrovė, kuri leido to paties pavadinimo provokišką laikraštį, išspausdino kitos spaudos, keletą knygų 1935 ji parduota laikraščio Tageblatt leidyklai, pavadinta jos vardu. Veikė iki 1940. 1891–1944 Šilutėje veikė Sekunnų įmonė (išspausdino apie 60 lietuviškų leidinių), 1892–1909 Bitėnuose Martyno Jankaus spaustuvė (išspausdino 123 lietuviškas knygas).

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524 –1940 metais. V.,1987; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996; Knygotyra: enciklopedinis žodynas. V., 1997; Šilutės spaustuvės. Klaipėda, 2002.

Iliustracija: Buvusi F. W. Sieberto spaustuvė Šilutėje, Lietuvininkų g. 40 / Iš knygos „Šilutės spaustuvės“, 2001