Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Heydekruger Anzeiger“

„Szilokarczemos Apsakimas“, laikraštis, ėjęs 1861–1862 Šilutėje.

„Heydekruger Anzeiger“, „Szilokarczemos Apsakimas“, savaitinis laikraštis, pradėtas leisti 1861 IV 12 Šilutėje. Skirtas skelbimams, spausdino apysakas ir maldingus nusidavimus. Ėjo lietuvių ir vokiečių kalbomis (nr. 1–17), vėliau – tik vokiečių kalba. Nr. 13–30 leisti lietuvišku Szilokarczemos Apsakimo pavadinimu. 1861 išėjo 38 numeriai. Nr. 1–34 redakcijos, spaustuvės ir leidėjo vardu rašėsi A. Umlauffas iš Šilokarčiamos, kuris savo spaustuvę 1861 lapkritį pardavė F. W. Siebertui iš Šilokarčiamos. Iki 1862 kovo pabaigos išėjo 13 numerių.

L: Klaipėdiškis A. B. Prūsų lietuvių laikraščiai. K., 1914, p. 6.