Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilutės šaulių ir „Santaros“ choras

apie 1937 Šilutėje veikęs choras.

Šilùtės šauli ir „Sántaros“ chòras veikė apie 1937. Choro iniciatorius ir steigėjas Jurgis Lėbartas. Vadovas ir dirigentas Ambrazas. Turėjo apie 40 choristų, 2 solistus – Zimmer (sopranas) ir Šlyžių (tenoras). Šilutės šaulių ir „Santaros“ choras repetavo Lietūkio salėje, koncertuodavo Kaiserhofo (dabartinėje Teatro) salėje. Dainavo daugiausiai patriotinio turinio dainas. Bendravo su Tilžės lietuvių giedotojų draugijos choru.

Julius Balčiauskas