Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šešupė

upė, Nemuno kairysis intakas.

Šešùpė (vok. Szeszuppe, 1938 Ostfluss; rus. Šešupe; lenk. Szeszupa), upė, Nemuno kairysis intakas. Ilgis 298 km, baseino plotas 6105 km2. Šešupės aukštupys (27 km ir 287 km2) yra Lenkijoje, vidurupio dalis ir žemupys (62 km ir 919 km2) buvo Rytprūsiuose. 52 km ilgio vagos ruožu vingiuoja Didžiosios ir Mažosios Lietuvos istorine riba. Lietuvai priklauso 80 % Šešupės baseino ploto. Prasideda Lenkijoje, ties Šešupėlės (lenk. Szeszupka) kaimu, 14 km į šiaurę nuo Suvalkų. Aukštupyje kerta Sūduvos aukštumą, vidurupyje ir žemupyje teka Šešupės žemuma. Pradžioje iki Želsvelės žiočių teka į šiaurės rytus, toliau iki Sasnos žiočių – į šiaurės nuo jos iki Širvintos žiočių – į vakarus, šiaurės vakarus, nuo Širvintos ir Jotijos žiočių – į šiaurę, Šiaurės vakarus, toliau iki pat Nemuno, vėl į vakarus, šiaurės vakarus. Teka pro Kudirkos Naumiestį. Įteka į Nemuną 85 km nuo jo žiočių, 3 km į šiaurę nuo Raudžių. Didieji intakai: kairieji – Rausvė, Širvinta, dešinieji – Kirsna, Dovinė, Pilvė, Višakis, Nova, Siesartis, Jotija. Iš jų vandeningiausi Širvinta (6,68 m3/s), Dovinė (3,24 m3/s), Kirsna (2,29 m3/s) ir Nova (2,14 m3/s). Slėnis negilus, 0,3–1 km pločio. Vagos plotis nuo ištakos iki Marijampolės 3–25 m, nuo Marijampolės iki Kudirkos Naumiesčio – 20–30 m, nuo ten iki žiočių – 25–70 m. Gylis sietuvose 1,5–2 m, sėkliuose 0,5–1 metras. Vidutinis nuolydis 0,63 m/km. Srovės greitis sietuvose 0,2–0,3, sėkliuose 0,4–0,6 m/s. Upė mažai įsigraužusi į molingą Šešupės žemumą, todėl požeminis maitinimas menkas. Vasarą ir žiemą labai nusenka, pavasarį labai patvinsta. Dėl molingo, vandeniui nelaidaus grunto, mažo baseino miškingumo ir ežeringumo, po lietaus vandens lygis upėje greit kyla, didelės liūtys sukelia poplūdžius. Vidutinis debitas ties Lenkijos siena 1,67, Kalvarija – 3,03. Marijampole – 8,84, Kudirkos Naumiesčiu – 17,0, Beinikiemiu – 32,6, žiotyse – 34,2 m3/s. Pavasarį nuteka 37 %, vasarą 16 %, rudenį ir žiemą 47 % viso metinio nuotėkio. Vandens lygio svyravimo amplitudė per metus Kalvarijoje 0,6–2,5 metro, Marijampolėje 0,7–3,8 m, Kudirkos Naumiestyje 1,8–7 m, Beinikiemyje 2,2–7,9 metro.

Algirdas Rainys

Iliustracija: Šešupės pakrantė, iki 1939 / Iš MLEA

Iliustracija: Šešupės kairieji intakai