Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sebastian Perbanth

Sebastijanas Perbantas, Ragainės hauptmanas.

Perbanth Sebastian (Sebastijanas Perbantas), Ragainės hauptmanas. Spėjamas, kad Perbandthas buvo Martyno Mažvydo knygos „Giesmė šv. Ambrazeijaus…“ (1549) leidėjas. Joje yra Perbandthui skirta dedikacija, kurią Mažvydas pasirašė 1549 III 3, atvykęs į Ragainę tartis dėl darbo vietos. Perbandthas sutiko priimti naująjį kunigą. Mažvydas kovo 18 gavo oficialų pasiūlymą, balandžio 20 d. Karaliaučiuje pasirodė jo parengtas giesmynėlis. Manoma, kad Perbandthas finansavo jo leidimą. Perbandthas dar minėtas 1554.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 38–39.

Iliustracija: Martyno Mažvydo knygos „Giesmė šv. Ambraziejaus“, kurios leidėjas, manoma Sebas Hanas Perbrandtas, 90 puslapis / Iš Guido Michelini knygos „Martyno Mažνydo raštai ir jų šaltiniai“, 2000

Iliustracija: Martyno Mažvydo knygos „Giesmė šv. Ambraziejaus“, kurios leidėjas, manoma Sebas Hanas Perbrandtas, 91 puslapis / Iš Guido Michelini knygos „Martyno Mažνydo raštai ir jų šaltiniai“, 2000