Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Giesmė šv. Ambrazeijaus...“

Martyno Mažvydo parengta trijų giesmių knygelė.

„Giesm šv. Ambrazejaus...“, mažo formato vos 13 puslapių Martyno Mažvydo 3 giesmių knygelė, išleista 1549. Tuomet Mažvydas rengėsi vykti į jam paskirtą Ragainės evangelikų liuteronų parapiją. Antraštiniame lape pažymėta Ant naudos Ragaynes Baʒnicʒey – Mažvydas įdėjo lietuvišką pasveikinimą Ragainės apskrities viršininkui suvokietėjusiam prūsui Sebastijonui Perbantui, kuriam šią knygelę dovanojo wietoye welikas pauta (knygelė pasirodė prieš pat Velykas). Spėjama, kad Perbantas pasirūpino, jog 1549 III 18 Mažvydas būtų paskirtas Ragainės klebonu. Vienintelis „Giesmės šv Ambrazeijaus...“ egzempliorius išliko iki mūsų dienų Lenkijos mokslų akademijos bibliotekoje Kórnike (netoli Poznanės). Pisos universiteto (Italija) absolventas Pietro Dini diplominiame darbe (jį rašė stažuodamas Vilniaus universitete) 1984 įrodė, kad Mažvydas, versdamas į lietuvių kalbą Te Deum laudamus giesmę, daugiau naudojosi lotynų, o ne lenkų kalbos (taip 1897 manė Z. Celichovskis) tekstu.

Zigmas Zinkevičius