Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Saugų parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Saugose, jo bendruomenė.

Saugų parapija. 1815 įkurta filija. Jai priskirti keli Verdainės parapijos kaimai. Pamaldas vietos mokykloje, kartais dvarininko Krafto namuose laikydavo atvykęs vienas Verdainės kunigų. 1844 paskirtas nuolatinis kunigas G. Morgenas. Tuo metu prie filijos prijungti dar keli gretimos Priekulės parapijos kaimai. Padidėjusi bendruomenė rūpinosi pasistatydinti savus maldos namus. Stačiakampė raudonų plytų su nedideliu bokšteliu bažnyčia pašventinta 1857 X 9 kunigaujant antram bendruomenės kunigui K. Sturiui. Statinys buvo vienanavis su apside, turėjo sujungtą altorių-sakyklą, talpius kūrus, 14 registrų vargonus. Parapijiečių liudijimu, nedidelis varpas skambėdamas vis kartojo: Prie Saugų daug vargų! Prie Saugų daug vargų! Kunigui gyventi pastatytas atskiras namas, jam mokėta 750 markių metinė alga. Papildomai leista naudotis tiems laikams neįprastai plačiu – 150 margų (~37–38 ha) žemės sklypu. Tuo metu užrašyta 4300 parapijiečių. Vėliau jų skaičius nedaug kito: 1848 – 4262 (2976 lietuviai), 1878 – 4775 (3500 lietuvių), 1902 – ~5000 (3200 lietuvių), 1921 – 5500, 1936 – 4249. Kunigavo J. Passargė (1864–1874), C. Grossas (1874–1875), Rudolfas Ernstas Jacobas Denukaitis (1875–1882), Kristupas Jurkšaitis (1882–1896), K. Kalankė (1897–1913), R. Ribaitis (1913–1920), M. Laužemis (1921–1924), H. Sargūnas (1924–1926). Čia dirbęs misionierius F. Oksas pasišovė išnaikinti lietuvybę. Žmonėms pasipriešinus, 1934 iš parapijos išprašytas. Iki Antrojo pasaulinio karo ir per jį pamokslavo G. Tenikaitis. Frontui praslinkus parapija atgimė (oficialiai užregistruota 1948 VIII 27). XXI a. pradžioje bendruomenėje – ~100 žmonių. Pamaldas laikyti atvyksta kunigas M. Žilinskis.

Albertas Juška

Iliustracija: „Saugų evangelikų liuteronų bažnyčia“, 1995, ofortas

Iliustracija: Saugų bažnyčios altorius, iki 1944 / Iš MLEA

Iliustracija: Saugų parapijos konfirmantai su kunigu Martynu Laužemiu, 1923 / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: Saugų parapijos Petrelių kaimo ūkininko Kristupo Pažėros tarnaitės Gretės Gibisch vestuvės, 1936 / Iš Magdalenos Klumbytės-Piklaps šeimos albumo