Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sarkis

Sarecka, Sarecke, Sareika, XIII a. Dusburgo kronikoje minimas kaip vienas ↑ skalvių vadų.

Sarkis, Sarecka, Sarecke, Sareika, XIII a. Dusburgo kronikoje minimas kaip vienas skalvių vadų. Netoli Rambyno kalno turėjo Sareckos pilį. 1276 rengdamas kryžiuočiams pasalą su 8 prūsų vadais pateko į jų nelaisvę. Tada jis, be galo stiprus vyras, sutraukė pančius, kuriais buvo pririštas prie medžio, ir, nutvėręs kalaviją, nužudė vieną brolį bei tris ginklanešius..., tačiau ir pats šioje kovoje padėjo galvą. Su Sarkio vardu siejama Šereitlaukio gyvenvietė. Jonas Remeika knygoje Ką kalneliai pasakoja (1938) pateikia pasakojimą Kunigaikštis Šereikis; jo fabula nesutampa su Dusburgo kronikoje pateiktu aprašymu.

L: Die Geschichte der Pruβen und Lexikon. Grunenberg, 2004.

Jurgis Mališauskas