Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ruth Kibelka

Rūta Kibelka, istorikė, žurnalistė, vertėja.

Kibélka Ruth (Rūta Kibelka), Leiserowitz 1958 XII 25Prenclau (Rytų Vokietija), istorikė, žurnalistė, vertėja. Filos. mokslų dr. (1997). Martyno Kibelkos anūkė. Gimė išeivių iš Rytprūsių šeimoje. Kibelkos tyrinėjimų sritis – XX a. Rytprūsių istorija, žydai Rytprūsiuose, Mažosios Lietuvos veikėjų biografijos. Dėl politinių įsitikinimų Vokietijos Demokratinės Respublikos valdžia jai neleido lankyti valstybinės vidurinės mokyklos, todėl ji baigė bažnytinę mokyklą. Kibelkos nepriėmė ir į aukštąją mokyklą. 1982–1986 dalyvavo grupės Moterys už taiką veikloje, skaitė paskaitas bažnyčiose ir nepriklausomose grupėse apie Rytų Europos istoriją, vertė iš lenkų ir lietuvių kalbų. 1990–1996 Berlyno Humboldtų universitete studijavo Rytų Europos istoriją ir polonistiką. 1990–1993 akredituota laisvoji korespondentė Lietuvos Respublikoje. Rašė Baltijos kraštų politikos ir kultūros klausimais. Nuo 1996 Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos tyrimų centro dėstytoja. 1997–1999 Thomo Manno kultūros centro Nidoje mokslinė bendradarbė. Iš lietuvių, lenkų kalbos į vokiečių kalbą išvertė literatūros kūrinių. Svarbiausios knygos: Auch wir sind Europa, Berlin, 1991 [Mes taip pat esame Europa], Wolfskinder, Berlin, 1991 [Vilko vaikai; lietuviškas leidimas Vilnius, 2000], Schicksalsjahre in Ostpreußen, Berlin, 2000 [Likimo metai Rytprūsiuose].

Jurgis Mališauskas

Iliustracija: Ruth Kibelka, 2001

Iliustracija: Knygos „Vilko vaikai“ viršelis, 2000