Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rukai

bažnytkaimis Pagėgių apskrityje prie Tilžės–Šilutės–Klaipėdos plento.

Ruka (vok. Rucken), bažnytkaimis Pagėgių apskrityje prie Tilžės–Šilutės–Klaipėdos plento. Iš Rukų dar eina plentas į Katyčius. Pro Rukus teka Kamona. 1870 atidaryta mokykla (Rukų mokykla). 1886 pastatyta evangelikų bažnyčia. Rukuose buvo lentpjūvė, kelios krautuvės, valsčiaus centras. Apylinkės lietuvių jaunimas 1912 įkūrė draugiją Rukų „Ąžuolas“ (pirmininkas J. Joniškis) priklausė 51 narys, turėjo chorą ir dalyvavo 1927 Mažosios Lietuvos Dainų šventėje. 1924 surengė lietuvišką vakarą. 1913 Rukų jaunimo draugija pasodino ąžuolą, kurį 1930 vokietininkai sunaikino. 1939 buvo 725 gyventojai.

LE

Iliustracija: Rukų santariečiai: trečias – Otas Serapinas, penktas – Nėjus, šešta – Spingaitytė, aštuntas – Stasys Sinkevičius, 1938 / Iš Oto Serapino rinkinio