Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rukų mokykla

pradinio mokymo įstaiga Rukuose.

Rukų mokykla įsteigta 1870. Pirmasis pedagogas A. Bedarfas vaikus mokė 23 metus. 1880 mokykla tapo dviklase, gausėjant besimokančiųjų – triklase. Lankė apie 100 vaikų. Iki Pirmojo pasaulinio karo mokytojavo J. Kaukoraitis, J. Šlypaitis (Schliepat), lietuvių kultūros veikėjas Frydrichas Bajoraitis (1906–1907). Pastarasis, nepaisydamas valdžios nurodymų vaikus mokyti valstybinės vokiečių kalbos, savo auklėtinius mokė ir gimtosios. 1897 pastatytas naujas mokyklos namas. Po Pirmojo pasaulinio karo dirbo Karalienės mokytojų seminarijos auklėtiniai G. Naujokas, W. Böltzas, E. Kalvis, Klaipėdos mokytojų seminarijos absolventai Sulys, U. Sprogytė. 1936 mokyklą lankė 83 vaikai bei paaugliai – 43 mergaitės ir 40 berniukų. 82 – evangelikai liuteronai, 1 – katalikas. mokyklai priklausė 2 mūriniai ir 1 medinis pastatas, 6,25 ha sklypas.

Albertas Juška